Jump to content

Die Groot Koei


PrinceVlad

Recommended Posts

Die gemiddelde fietsryer gebruik 200W (Watt vir die wat nie weet nie) om teen 20km/h te ry. Omdat my massa dubbel die van die gemiddelde fietsryerisry ek teen besteding van dieselfde krg net 10km/h. Die noodwendige gevolg van die bovermelde is ook dat ek teen dieselfde kragbesteding die helfde van die afstand as die gemiddelde fietsryer.

Ek ry dus op 17 November 2013 die 189.4 (die 94.7 x 2). Wens my sterkte toe!!!

Weens my onselfsugtige en filantropiese geaardheid het ek egter besluit om die gemelde wedren nie net vir eie gewin of met die doel om met lof besing te word te doen nie, maar neem ek ten behoewe van CHOC (Childrens Cancer Foundation of South Africa) deel en sal ek op die betrokke dag in die klere van 'n jersey koei my verskyning maak.

In ruil vir die voorreg soos voormeld het ek onderneem om die bedrag van R6000 in te samel wat aangewend sal word vir behandeling van kanker by kinders.

As ek gevolglik R35 vir elke kilometer ontvang wat ek ry behoort ek met gemak die gemelde bedrag in te samel. Gaan dus gerus na reynardtdeminey.givengain.org en volg die skakels om 'n bedrag vir 'n goeie doel te skenk.

Ek vertrou ons sal in 'n oogwink die bedrag insamel en ek onderneem om aan die persoon

 

Groete

 

Reynardt Deminey (reynardtdeminey.givengain.org)

 

P.S. Om my in 'n stywe koei pakkie te sien behoort op sy eie die R35 werd te wees.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Settings My Forum Content My Followed Content Forum Settings Ad Messages My Ads My Favourites My Saved Alerts My Pay Deals Help Logout