Jump to content

Something for Amoryn & Chilli


Cruxpearl

Recommended Posts

crux   ek kan die fiets by jou koop teen R100 per maand afbetaling..wat beteken ek sal soooooo....vir ie resvan m lewe in skuld bly by jou

Link to comment
Share on other sites

crux   ek kan die fiets by jou koop teen R100 per maand afbetaling..wat beteken ek sal soooooo....vir die res van my lewe in skuld bly by jou

Link to comment
Share on other sites

haha....fanie fiets..ek en jy is in dieselfde bootjie..dis PRAGTIG MAGTIG...maar ongelukkig kan die ogies net kyk

 

Crux..is dit sussie se raam?
Nee, is nie Sussie se raam nie, Sussie se raam is nog in California (Thanks PeteWink) Sal gesels oor beentjies wat trap ook ipv ogies wat kyk...
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Settings My Forum Content My Followed Content Forum Settings Ad Messages My Ads My Favourites My Saved Alerts My Pay Deals Help Logout